öga

Fattigdom, kvantbitar och samisk hälsa – för en bättre framtid

Förutom det uppenbara att de alla är forskare är de också några av alla de som har fått anslag från Wallenbergstiftelserna under 2019. Under året beviljade de 16 Wallenbergstiftelserna totalt 2,4 miljarder kronor till forskning och utbildning i Sverige.

Framtiden har varit, och kommer i alla tider vara oviss men människors förmåga att finna ny kunskap, lösa problem, utveckla nya idéer och omsätta dem har gjort tillvaron steg för steg bättre för jordens befolkning samtidigt som vissa lösningar skapat nya problem som måste lösas. I det arbetet har forskarna en mycket viktig roll.

Wallenbergstiftelserna finansierar kontinuerligt, sedan många år tillbaka, cirka 1000 forskare, vilket ger ett betydande bidrag till svensk forskning och utveckling.

Missing file.Missing file.

Långsiktiga satsningar

Anslagen går i huvudsak till framstående forskning vid lärosäten över hela landet. De flesta anslagen går till forskargrupper som söker projektanslag eller till enskilda forskare vars forskning efter utvärderingar av experter bedöms ligga i den internationella framkanten. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör också långsiktiga, strategiska satsningar på områden som ses som extra viktiga för att Sverige ska kunna ligga i topp som forsknings- och industrination.

– Stiftelsen har för närvarande sex pågående långsiktiga satsningar. De i särklass största är satsningen på autonoma system, mjukvaruutveckling och AI inom WASP-programmet med 4,2 miljarder kronor som kompletteras med en satsning inom humaniora och samhällsvetenskap med 660 miljoner kronor på programmet WASP-HS som undersöker de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet. Två andra stora satsningar är inom Life Science med 2,5 miljarder kronor samt på kvantforskning, en miljard kronor, med målet att bygga en svensk kvantdator, berättar Peter Wallenberg Jr.

Huvuddelen av Stiftelsernas anslag, närmare två miljarder kronor under 2019 kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi.

Läs mer om Stiftelsernas anslag under 2019

Se en video eller läs ett reportage om forskning som fått anslag 

Missing file.