12 humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt inom AI och autonoma system får anslag

Digitalisering, automation och artificiell intelligens kommer att innebära stora möjligheter och medföra förändringar både för samhället i stort och för enskilda individer. Möjligheter och förändringar som är viktiga att undersöka vetenskapligt.

10 projekt inom programmet WASP-HS har beviljats anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse vid årets utlysning. Ytterligare två har beviljats anslag av och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

– Det pågående teknikskiftet handlar inte bara om teknologi, algoritmer och datakraft utan det kommer att påverka oss alla och hela samhället. Det är därför viktigt att även de humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekterna utforskas, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer