Wallenbergstiftelsernas anslag 2022 - 2,6 miljarder kronor

Under 2022 anslog Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,6 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat...

Vetenskapsakademien startar Antropocenlaboratorium

Pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien Ett Antropocenlaboratorium etableras nu vid Kungl. Vetenskapsakademien, The Anthropocene Biosphere Laboratory. Tanken är att samla forskare från olika vetenskapliga discipliner med en förståelse för människans roll i biosfären. Två av...

Wallenbergstiftelserna stödjer 32 ukrainska forskare vid svenska universitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marianne, Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har beviljat anslag som gör det möjligt att anställa 32 ukrainska forskare under ett års tid vid svenska universitet. – Satsning kom till för att stödja ukrainska...

Donation till KI:s Centrum för hälsokriser

Karolinska Institutets Centrum för hälsokriser får 15 miljoner kronor i anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Pengarna ska användas för att bygga upp och utveckla verksamheten under de närmaste två åren. KI:s Centrum för hälsokriser initierades sommaren 2021 och syftet är att stärka...

Wallenbergstiftelsernas anslag 2020 – 2,4 miljarder

Under 2020 anslogs totalt närmare 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat...

Wallenberg Foundations grants 2020 – SEK 2.4 billion

Funding allocated to research in 2020 totaled almost SEK 2.4 billion. Most of the funding by the Foundations is awarded by Knut and Alice Wallenberg Foundation, which focuses on basic research in the fields of medicine, science and technology. But the Wallenberg Foundations also award substantial...

12 humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt inom AI och autonoma system får anslag

Digitalisering, automation och artificiell intelligens kommer att innebära stora möjligheter och medföra förändringar både för samhället i stort och för enskilda individer. Möjligheter och förändringar som är viktiga att undersöka vetenskapligt. Mot denna bakgrund initierade Marianne och Marcus...

Årets Wallenberg Clinical Fellows vill hitta nya metoder att behandla cancer

Två läkare utses nu till Wallenberg Clinical Fellows. De forskar om varför cancer är vanligare hos patienter med inflammatoriska systemsjukdomar, och studerar om det är möjligt att utveckla nya metoder för att behandla cancer i bukspottkörteln. Syftet med programmet Wallenberg Clinical Fellows är...

Från 30 till 300 – Beredskapslyftet mångdubblar intensivutbildning inom vård och omsorg

Den 30 mars kommer 30 kabinanställda från SAS genomgå en pilotutbildning i Sophiahemmet Högskolas regi. Samtliga kommer erbjudas möjligheten till jobb hos ett antal offentliga samt privata vård- och omsorgsverksamheter. Tack vare ett utökat anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse på 6...

Sjukvårdsutbildning för permitterad personal

SAS-personal som står utan arbetsuppgifter på grund av den rådande Coronapandemin erbjuds nu en kort sjukvårdsutbildning vid Sophiahemmet Högskola. Tanken är att de med sina nya kunskaper ska kunna avlasta vården som står inför stora utmaningar. – Det finns otroligt kompetenta personer, till exempel...

Wallenbergstiftelsernas anslag 2019 – 2,4 miljarder

Under 2019 anslogs totalt 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Wallenbergstiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat...

16 projekt inom AI och autonoma system får anslag

PRESSMEDDELANDE FRÅN WASP-HS Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt för att studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. De 16 projekten söker svar på ett antal frågor som rör etik...

Wallenbergstiftelserna satsar på humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system

AI, maskininlärning, robotisering… det pågående teknikskiftet kommer att påverka vårt samhälle och våra beteenden på flera sätt. Wallenbergstiftelserna satsar nu upp till 660 miljoner kronor på forskningsprogrammet WASP-HS som ska undersöka de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet...

Wallenbergstiftelsernas anslag 2018 – 2,2 miljarder kronor

Under 2018 anslogs totalt 2,2 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap...

Nu kan Sveriges alla gymnasietreor ladda ner boken Factfulness gratis

Från och med i dag kan alla gymnasietreor i Sverige ladda ner ett kostnadsfritt exemplar av den uppmärksammade boken Factfulness: Tio knep som hjälper dig att förstå världen av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Syftet är att öka intresset för vetenskap och fakta hos unga vuxna...

Wallenbergstiftelsernas anslag 2017

Under 2017 anslogs totalt 2,2 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap...

Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl...