Wallenbergstiftelserna stödjer 32 ukrainska forskare vid svenska universitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marianne, Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har beviljat anslag som gör det möjligt att anställa 32 ukrainska forskare under ett års tid vid svenska universitet. 

– Satsning kom till för att stödja ukrainska forskare i kris men vi kan konstatera att många av de nominerade forskarna också håller en hög vetenskaplig nivå och kommer att tillföra mycket till de svenska forskargrupper som de ansluts till, säger Peter Wallenberg Jr, Wallenbergstiftelserna.

Stödet är ett bidrag på 1 miljon kronor för en ettårig anställning vid ett svenskt universitet inom någon av Stiftelsernas strategiska centrumbildningar: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, WASP-HS, Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT, Datadriven life science, DDLS, Wallenberg Wood Science Center, WWSC, Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE.

De forskningsmiljöer som centrumbildningarna utgör innebär också att de ukrainska forskarna får en möjlighet att komma in i ett större akademiska nätverk under tiden i Sverige.

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. 

Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 33 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.