Vetenskapsakademien startar Antropocenlaboratorium

Pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien

Ett Antropocenlaboratorium etableras nu vid Kungl. Vetenskapsakademien, The Anthropocene Biosphere Laboratory. Tanken är att samla forskare från olika vetenskapliga discipliner med en förståelse för människans roll i biosfären. Två av Wallenbergstiftelserna bidrar med sammanlagt 60 miljoner kronor till satsningen.

Människan befinner sig i en ny epok – Antropocen. Vi påverkar nu jordens klimat och ekosystem på ett helt avgörande sätt. En av initiativtagarna till den nya satsningen på ett Antropocenlaboratorium är Carl Folke, professor och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Vetenskapsakademien.

– Forskning om frågor som rör människans roll i Antropocen och hur vi formar biosfären är viktig för att finna vägar mot en hållbar framtid. Vi behöver samla alla goda krafter om vi ska kunna ta mänskligheten ut ur den kris vi befinner oss i, säger han.

Verksamheten planeras starta någon gång under hösten 2022 i Kungl. Vetenskapsakademiens lokaler. En forskningsgrupp kommer att byggas upp på plats och enligt Carl Folke är en förhoppning att fostra en ny generation forskare som kan möta utmaningarna ur ett tvärvetenskapligt systemperspektiv. Men laboratoriet ska också fungera som en mötesplats och engagera strategiska nyckelaktörer i det omgivande samhället. Det övergripande syftet är att ta fram vetenskapligt baserad vägledning som kan bidra till att vända den negativa utvecklingen. 

Två av Wallenbergstiftelserna, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har beviljat ett anslag på totalt 60 miljoner kronor till uppbyggnaden av verksamheten under en femårsperiod.

– Inrättandet av ett laboratorium där ledande forskare från olika vetenskapliga discipliner över hela världen kan samlas och utveckla vetenskap för hållbar utveckling är oerhört angeläget. Vetenskapsakademien har också förutsättningarna att utveckla det till en internationellt erkänd forskningsenhet, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Även Peder Wachmeister, ordförande för Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, är mycket positiv till satsningen.

– Initiativet som avser att forma forskningsfronten om biosfären, summan av alla ekosystem, och genom det utveckla vetenskap för hållbar utveckling samt fostra en ny generation unga forskare är något som vi starkt stödjer, säger han.

Enligt Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien, ligger satsningen dessutom helt i linje med Akademiens strävan att vara framåtblickande samt främja vetenskaperna och deras inflytande i samhället.

– Genom att starta ett Antropocenlaboratorium vill vi vara med och bidra till lösningen på en av de verkligt stora framtidsfrågorna, säger han.

Kontakt: 

Carl Folke, professor och föreståndare vid Beijerinstitutet
carl.folke@beijer.kva.se
mobil: 0721-793573

Hans Ellegren, ständig sekreterare Vetenskapsakademien
hans.ellegren@kva.se
08-673 95 02

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63