Från 30 till 300 – Beredskapslyftet mångdubblar intensivutbildning inom vård och omsorg

Den 30 mars kommer 30 kabinanställda från SAS genomgå en pilotutbildning i Sophiahemmet Högskolas regi. Samtliga kommer erbjudas möjligheten till jobb hos ett antal offentliga samt privata vård- och omsorgsverksamheter.

Tack vare ett utökat anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse på 6 miljoner kronor kommer Beredskapslyftet att kunna erbjuda minst 300 platser med start den 6 april. Beredskapslyftet kommer också att utöka möjligheten för permitterad kabinpersonal från andra flygbolag utöver SAS att söka utbildningen liksom annan personal med viss sjukvårdsutbildning. 

Sophiahemmet sjukhus samt andra kommunala och privata vårdgivare kommer ta emot de intensivutbildade medarbetarna från den 2:a april. Även andra vårdgivare i Stockholmsregionen, inklusive Stockholm Stad, har anmält ett stort intresse för att få in personal för avlastning av den hårt pressade omsorgs- och sjukvårdspersonalen från den 6 april.  

För mer information

Oscar Stege Unger, Director Wallenberg Foundations AB: 0706-242059 Oscar.stege.unger@wfab.se
Johanna Adami, Rektor Sophiahemmet Högskola: 0705-697287Johanna.Adami@shh.se 
Fredrik Hillelson, VD och grundare Novare: 0735-200062 Fredrik.Hillelson@novare.se

Om Beredskapslyftet 

Beredskapslyftet är en kostnadsfri koordinerad resurspool, ett verktyg för att samla in tillfälligt tillgängliga personer som kan utgöra en resurs för sjukvården, initialt i Stockholmsområdet. Målet är att bygga ut plattformen så att den snabbt kan skalas upp, både geografiskt men också med fler aktörer.

Läs mer på www.beredskapslyftet.se