16 projekt inom AI och autonoma system får anslag

PRESSMEDDELANDE FRÅN WASP-HS

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt för att studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. 

De 16 projekten söker svar på ett antal frågor som rör etik, samhälle och beteenden i samband med det teknikskifte som samhället står inför. Några exempel på frågor är: Hur förändras arbetsmarknaden när robotar tar över arbeten? Vad innebär den framväxande tekniken av ansikts- och röstigenkänning? Hur påverkas människors beteende när drönare blir allt mer vanliga? Vad händer i handeln när AI allt mer styr konsumenters val? Kan digitala assistenter motverka stressrelaterad ohälsa? Vem avgör vilka etiska val som AI ska göra?

– Det är oerhört viktigt att Sverige hänger med i det teknikskifte som nu sker. Det handlar dels om att vara med och utveckla och implementera tekniken dels om att vi som användare ska ta den till oss och våga nyttja den. Det är därför viktigt att studera såväl positiva som negativa effekter både för den enskilda människan och samhället i stort. Genom att undersöka nyttor och faror kan vi få ett tryggare förhållningsätt till det nya, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

De 16 projekten är fördelade på nio universitet och institutioner över hela landet.   

Projekten ingår i det nationella forskningsprogrammet, WASP-HS, där förkortningen HS står för humaniora och samhälle. Forskningsprogrammet som är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år. Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med det pågående teknikskiftet i samhället.

– För att säkerställa att artificiell intelligens blir till nytta för hela mänskligheten, måste vi förstå vilka konsekvenserna är för människan och samhället, samtidigt som vi utforskar dess matematiska och tekniska grunder. De 16 projekt vi nu startar inom WASP-HS kan bidra till att AI och autonoma system ligger i linje med mänskliga värderingar och etiska principer. Det är därför som detta forskningsprogram är oerhört viktigt, säger Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet och vetenskaplig ledare för WASP-HS. 

Inom WASP-HS kommer även en omfattande forskarskola att bedrivas med upp till 70 doktorander, minst tio nya forskargrupper, tolv gästprofessorer och ett antal forskningsprojekt.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har genom forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, sedan tidigare satsat 3 miljarder kronor på grundforskning inom mjukvara, autonoma system och AI. De två programmen är fristående från varandra men samarbetar bland annat inom forskarutbildning.

Mer information om WASP-HS 

Kontaktpersoner

Virginia Dignum, professor och vetenskaplig ledare WASP-HS, Umeå universitet
Tel: 0720-85 08 90
E-post: virginia.dignum@umu.se

Kerstin Sahlin, professor och styrelseordförande WASP-HS, Uppsala universitet
Tel: 070-425 07 98
E-post: kerstin.sahlin@fek.uu.se

Lista över projektanslag:

Projekt: ”The rise of social drones: A constructive design research agenda”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Morten Fjeld, Chalmers tekniska högskola

Projekt: ”Professional trust and autonomous systems”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Jonas Ivarsson, Göteborgs universitet

Projekt: ”Gothenburg research initiative for politically emergent systems (GRIPES)”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Asad Sayeed, Göteborgs universitet

Projekt: ”Predicting the diffusion of AI-applications”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: docent Pontus Strimling, Institutet för framtidsstudier

Projekt: ”Bias and methods of AI technology studying political behavior”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Annika Fredén, Karlstads universitet

Projekt: ”Ethics as enacted through movement - shaping and being shaped by autonomous systems”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kristina Höök, KTH, Kungliga tekniska högskolan 

Projekt: ”The emergence of complex intelligent systems and the future of management”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Nicolette Lakemond, Linköpings universitet

Projekt: ”The ethics and social consequences of AI & caring robots. Learning trust, empathy and accountability”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ericka Johnson, Linköping University

Projekt: ”The imperfect creator creating the perfect: Ethics for autonomous systems/AI”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Christian Balkenius, Lunds universitet 

Projekt: ”Quantum law: The legal significance of quantum computing”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Valentin Jeutner, Lunds universitet

Projekt: ”AI transparency and consumer trust”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: docent Stefan Larsson, Lunds universitet

Projekt: ”Digital companions as social actors: Employing socially intelligent systems for managing stress and improving emotional wellbeing”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Helena Lindgren, Umeå universitet

Projekt: ”BioMe: Existential challenges and ethical imperatives of biometric AI in everyday lifeworlds”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: docent Amanda Lagerkvist, Uppsala universitet

Projekt: ”Artificial Intelligence, democracy and human dignity”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Anna-Sara Lind, Uppsala universitet 

Projekt: ”The labor-market impact of firm-level adoption of AI and autonomous systems”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet

Projekt: ”The new scientific revolution? AI and big data in biomedicine”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: docent Francis Lee, Uppsala universitet